miles_logo.gif

Periodiek Inzetbaarheidsonderzoek

 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzaam inzetbaar zijn betekent dat jij als werknemer fit, met plezier en met de juiste competenties werk hebt en behoudt. Door de hogere levensverwachting is ook de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af. Dat maakt dat we zuinig moeten zijn op onze medewerkers. De snelle ontwikkelingen die op bedrijven afkomen, maken het nog lastiger voor bedrijven om te overleven. Er worden continu nieuwe eisen aan ons werk gesteld en functies veranderen sneller dan ooit. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Het gaat erom hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle medewerkers hun hele leven inzetbaar en productief blijven.

Voor wie is het PIO bedoeld?

Voor organisaties in alle sectoren kan het PIO waardevolle inzichten opleveren. Twijfelt u of het PIO iets voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer informatie over PIO? Klik dan op het PDF bestand 

Wat houdt PIO in? 

Het PIO is op basis van praktijkervaring in het werkveld ontwikkeld. Aan de hand van een online vragenlijst, wordt onder werkenden in organisaties in Nederland gemeten hoe het staat met de ervaring en beleving bij de onderwerpen tevredenheid, betrokkenheid, vitaliteit, competenties en de verandering van werk en omgeving. De resultaten worden aan de medewerker teruggekoppeld in een individueel rapport en aan het management teruggekoppeld in een online dashboard.

Afbeelding1.png

Welke rol heeft de leidinggevende hierin?

Een belangrijk onderdeel is het samen werken aan duurzame inzetbaarheid, door een goede balans aan te brengen tussen de verschillende belangen van werkgever en werknemer. Het succes ligt voor een groot deel bij het management en een stijl van leidinggeven waarin het gesprek met de medewerker centraal staat. Dat vraagt maatwerk en staat of valt met de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers op basis van wederzijds vertrouwen. Het PIO (Periodiek InzetbaarheidsOnderzoek) is het instrument dat deze dialoog tot stand brengt en richting geeft aan de gespreksonderwerpen van leidinggevende en medewerker.

Is PIO een eenmalig onderzoek?

Door regelmatig het PIO af te nemen, kan preventief en duurzaam aan duurzame inzetbaarheid worden gewerkt. Het PIO heeft daarmee niet alleen een signaleringsfunctie maar is tevens ontwikkelingsgericht. Indien het onderzoek herhaaldelijk – bijvoorbeeld jaarlijks - wordt afgenomen, kunnen ontwikkelingen gevolgd worden in het online dashboard. In een periodiek inzetbaarheidsgesprek tussen leidinggevende en medewerker kunnen de ontwikkelingen met betrekking tot de genoemde onderwerpen gevolgd worden. Afspraken en genomen maatregelen kunnen tijdig worden bijgesteld, zodat de duurzame inzetbaarheid op peil blijft. Naar wens kunnen tussentijds kunnen losse modules van het PIO worden afgenomen.

Hoe worden de resultaten teruggekoppeld?

Er zijn rapportagevormen voor de individuele medewerkers en voor het management beschikbaar. Voor het management worden de resultaten van de PIO-vragenlijst weergegeven in een online management dashboard. Op het dashboard kan het management de uitkomsten inzien op verschillende aggregatieniveaus, bijvoorbeeld op afdelings- en teamniveau of business lines. Het dashboard is dynamisch: er is altijd een actueel beeld van de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. Met dat inzicht kan uw organisatie beter anticiperen op de toekomst en beleid hierop afstemmen. Individuele medewerkers kunnen, indien de klant dit wenst, na het invullen van de vragenlijst een persoonlijke rapportage ontvangen van hun eigen antwoorden.

Probeer hier de demo: 

Voorbeeld van een pagina uit een persoonlijke rapportage