miles_logo.gif

Periodiek Inzetbaarheidsonderzoek

 

Periodiek Inzetbaarheidsonderzoek (PIO)

 

Miles Research heeft het Periodiek InzetbaarheidsOnderzoek (PIO) ontwikkeld, waarmee organisaties in beeld kunnen brengen hoe het met de inzetbaarheid van de medewerkers is gesteld en waar de aandachtspunten liggen. Op basis van uit te zetten acties om de medewerkers te ondersteunen kan hiermee tevens de inzetbaarheid van de medewerkers worden gevolgd in de tijd.

 

Met het PIO worden vier thema's in kaart gebracht: de competentie, betrokkenheid, tevredenheid en vitaliteit van de medewerkers. Elk thema heeft onderliggende dimensies en onderliggende aspecten. Het onderzoek biedt concrete bouwstenen om de dialooog te stimuleren tussen de leidinggevend en de medewerker. Zonder deze dialoog is naar onze mening verbetering van de inzetbaarheid van de medewerkers niet goed mogelijk.

 

Waarom PIO?

Door de hoge levensverwachting is ook de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af. Dat maakt dat we zuinig moeten zijn op onze medewerkers. Er worden continu nieuwe eisen aan het werk gesteld en functies veranderen sneller dan ooit. Daarbij geven nieuwe onderzoeken aan dat stress wel eens de grootste crisis kan veroorzaken in de maatschappij en er al sprake is van een grote uitval onder jongeren.

 

Maar hoe kan ervoor gezorgd worden dat alle medewerkers hun hele werkzame leven inzetbaar en productief blijven? Door middel van het Periodiek InzetbaarheidsOnderzoek wordt de dialoog tussen de leidinggevende en de medewerker vormgegeven. Kenmerkend hieraan is dat er een goede balans gebracht wordt tussen de verschillende belangen van werkgever en werknemer. Met dat inzicht kan uw organisatie beter anticiperen op de toekomst en beleid hierop afstemmen.

Meer informatie over de stappen tijdens het PIO? Klik dan op het PDF bestand: 

Wat anderen zeggen over het PIO

Gary Damen, Voorzitter van RADI® Federatie Nederland: “Het Periodiek Inzetbaarheid Onderzoek (PIO) van Miles Research is een goed doordacht instrument dat echt de kern raakt van de inzetbaarheidsproblematiek die wij ook als RADI Federatie centraal stellen. De output ziet er prachtig uit en geeft een mooi vertrekpunt om de dialoog in een organisatie op gang te krijgen. Het geeft niet alleen een beeld over de Duurzame Inzetbaarheid van werkenden maar de output is ook goed te matchen met de doelstellingen van de organisatie, de veranderingen waarmee de organisatie te maken krijgt en de bedrijfseconomische toekomstbestendigheid. Wij bevelen het PIO van harte aan!”

400dpiLogo.png

Prijs  PIO

De afname van het PIO is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Tot en met 1.000 medewerkers gelden vaste startkosten van €2.500,00. Daarna wordt een bedrag van € 18,00 per deelnemende medewerker gerekend. Alleen de kosten van medewerkers die daadwerkelijk deelgenomen hebben aan het onderzoek worden gerekend. Voor organisaties met meer dan 1.000 medewerkers wordt een vrijblijvende maatwerkofferte aangeboden.